Educatieve Bachelor in Lager Onderwijs - Verkort programma -2 semesters (Vorselaar) (180 sp.)

 

2021-2022 Definitief vanaf 15/10/2020

Tot een bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken over: a) een diploma van het secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; b) een diploma van het hoger onderwijs van het korte type van de Vlaamse Gemeenschap; c) een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie van de Vlaamse Gemeenschap met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid; d) een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs; e) een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend. Tot de verkorte bacheloropleiding worden personen toegelaten die beschikken over: - een bachelordiploma of ermee gelijkgesteld (niveau 6 van de Vlaamse kwalificatiestructuur) - een masterdiploma of ermee gelijkgesteld (niveau 7 van de Vlaamse kwalificatiestructuur) Studenten die daarenboven beschikken over een diploma met pedagogische bekwaamheid verwerven extra vrijstellingen wat leidt tot een verkort voltijds traject van 2 semesters in plaats van 3 semesters.

2020-2021

Tot een bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken over: a) een diploma van het secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; b) een diploma van het hoger onderwijs van het korte type van de Vlaamse Gemeenschap; c) een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie van de Vlaamse Gemeenschap met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid; d) een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs; e) een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend. Tot de verkorte bacheloropleiding worden personen toegelaten die beschikken over: - een bachelordiploma of ermee gelijkgesteld (niveau 6 van de Vlaamse kwalificatiestructuur) - een masterdiploma of ermee gelijkgesteld (niveau 7 van de Vlaamse kwalificatiestructuur) Studenten die daarenboven beschikken over een diploma met pedagogische bekwaamheid verwerven extra vrijstellingen wat leidt tot een verkort voltijds traject van 2 semesters in plaats van 3 semesters.

  • Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen - Semesterkeuze religie

   Kies één opleidingsonderdeel naargelang je semesterkeuze.

  • Start september

   • 4 sp.Pedagogisch-didactische vorming BOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12404docenten
    docenten
    • E.Noyens (coördinator)
    Pedagogisch-didactische vorming B (sem 1) (4 sp.)--Z54916docenten
    docenten
    • E.Noyens
    4 sp.Nederlands AOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12405docenten
    docenten
    • N.Diels (coördinator)
    Basiskennis Nederlands A (sem 1) (1 sp.)--Z54917docenten
    docenten
    • N.Diels
    Didactiek Nederlands A (sem 1) (3 sp.)--Z55074docenten
    docenten
    • N.Diels
    4 sp.Wiskunde AOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12406docenten
    docenten
    • V.Verhaegen (coördinator)
    Basiskennis Wiskunde A (sem 1) (2 sp.)--Z55075docenten
    docenten
    • V.Verhaegen
    Didactiek wiskunde A (sem 1) (2 sp.)--Z55076docenten
    docenten
    • V.Verhaegen
    4 sp.Muzische vorming AOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12785docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck (coördinator)
    • W.Van Tornout
    • A.Vanmeerbeeck
    Didactiek muzische vorming A (sem 1) (2 sp.)--Z55077docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck
    Vaardigheden beeld muzische vorming A (sem 1) (1 sp.)--Z55079docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck
    Didactiek bewegingsopvoeding muzische vorming A (sem 1) (1 sp.)--Z55090docenten
    docenten
    • W.Van Tornout
    4 sp.Mens en maatschappijOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ14342docenten
    docenten
    • H.Celis (coördinator)
    • K.Cools
    Maatschappij (sem 1) (1 sp.)--Z61248docenten
    docenten
    • K.Cools
    Ruimte (sem 1) (1 sp.)--Z61249docenten
    docenten
    • H.Celis
    Tijd (sem 1) (1 sp.)--Z61250docenten
    docenten
    • K.Cools
    Didactiek wereldoriëntatie (sem 1) (1 sp.)--Z61251docenten
    docenten
    • H.Celis
    8 sp.Praktijk BOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12587docenten
    docenten
    • L.Staes (coördinator)
    Coaching B (sem 1) (0.5 sp.)--Z60373docenten
    docenten
    • L.Staes
    Stage B (sem 1) (7.5 sp.)--Z60374docenten
    docenten
    • L.Staes
    3 sp.Pedagogisch-didactische vorming COptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12588docenten
    docenten
    • L.Staes (coördinator)
    Pedagogisch-didactische vorming C (sem 2) (3 sp.)--Z55087docenten
    docenten
    • L.Staes
    4 sp.FransOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12607docenten
    docenten
    • C.Pardon (coördinator)
    Basiskennis Frans (sem 2) (3 sp.)--Z55120docenten
    docenten
    • C.Pardon
    Didactiek Frans (sem 2) (1 sp.)--Z55121docenten
    docenten
    • C.Pardon
    3 sp.Nederlands BOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12589docenten
    docenten
    • N.Diels (coördinator)
    Nederlands B (sem 2) (3 sp.)--Z55088docenten
    docenten
    • N.Diels
    4 sp.Wiskunde BOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12599docenten
    docenten
    • V.Verhaegen (coördinator)
    Basiskennis wiskunde B (sem 2) (2 sp.)--Z55104docenten
    docenten
    • V.Verhaegen
    Didactiek wiskunde B (sem 2) (2 sp.)--Z55105docenten
    docenten
    • V.Verhaegen
    3 sp.Muzische vorming BOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12786docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck (coördinator)
    • K.Appeltans
    • W.Van Tornout
    • A.Vanmeerbeeck
    Vaardigheden bewegingsopvoeding muzische vorming B (sem 2) (1 sp.)--Z55078docenten
    docenten
    • W.Van Tornout
    Vaardigheden muziek muzische vorming B (sem 2) (1 sp.)--Z55089docenten
    docenten
    • K.Appeltans
    Geïntegreerd werken muzische vorming B (sem 2) (1 sp.)--Z55091docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck
    4 sp.Wetenschap en techniekOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ15011docenten
    docenten
    • G.Hellemans (coördinator)
    • H.Celis
    • G.Hellemans
    Niet-levende natuur (sem 2) (1 sp.)--Z62298docenten
    docenten
    • H.Celis
    Levende natuur (sem 2) (1 sp.)--Z62299docenten
    docenten
    • G.Hellemans
    Onderzoekend leren (sem 2) (1 sp.)--Z62300docenten
    docenten
    • G.Hellemans
    Techniek (sem 2) (1 sp.)--Z62301docenten
    docenten
    • G.Hellemans
    8 sp.Praktijk COptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ14334docenten
    docenten
    • L.Staes (coördinator)
    Coaching C (sem 2) (0.5 sp.)--Z60377docenten
    docenten
    • L.Staes
    Stage C (sem 2) (7.5 sp.)--Z61232docenten
    docenten
    • L.Staes
    5 sp.Eerste leerjaarOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ15009docenten
    docenten
    • L.Staes (coördinator)
    Stage eerste leerjaar (sem 2) (3.5 sp.)--Z62291docenten
    docenten
    • L.Staes
    Praktijkmodule eerste leerjaar (sem 2) (1 sp.)--Z62292docenten
    docenten
    • L.Staes
    Coaching eerste leerjaar (sem 2) (0.5 sp.)--Z62293docenten
    docenten
    • L.Staes
  • Start februari

   • 4 sp.Pedagogisch-didactische vorming BOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12602docenten
    docenten
    • E.Noyens (coördinator)
    Pedagogisch-didactische vorming B (sem 2) (4 sp.)--Z55108docenten
    docenten
    • E.Noyens
    4 sp.Nederlands AOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12603docenten
    docenten
    • N.Diels (coördinator)
    Basiskennis Nederlands A (sem 2) (1 sp.)--Z55109docenten
    docenten
    • N.Diels
    Didactiek Nederlands A (sem 2) (3 sp.)--Z55110docenten
    docenten
    • N.Diels
    4 sp.Wiskunde AOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12606docenten
    docenten
    • V.Verhaegen (coördinator)
    Basiskennis wiskunde A (sem 2) (2 sp.)--Z55118docenten
    docenten
    • V.Verhaegen
    Didactiek Wiskunde A (sem 2) (2 sp.)--Z55119docenten
    docenten
    • V.Verhaegen
    4 sp.Muzische vorming AOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12783docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck (coördinator)
    • W.Van Tornout
    • A.Vanmeerbeeck
    Didactiek muzische vorming A (sem 2) (2 sp.)--Z55111docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck
    Vaardigheden beeld Muzische vorming A (sem 2) (1 sp.)--Z55113docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck
    Didactiek bewegingsopvoeding Muzische vorming A (sem 2) (1 sp.)--Z55127docenten
    docenten
    • W.Van Tornout
    4 sp.Mens en maatschappijOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ15010docenten
    docenten
    • H.Celis (coördinator)
    • K.Cools
    Maatschappij (sem 2) (1 sp.)--Z62294docenten
    docenten
    • K.Cools
    Ruimte (sem 2) (1 sp.)--Z62295docenten
    docenten
    • H.Celis
    Tijd (sem 2) (1 sp.)--Z62296docenten
    docenten
    • K.Cools
    Didactiek wereldoriëntatie (sem 2) (1 sp.)--Z62297docenten
    docenten
    • H.Celis
    8 sp.Praktijk BOptioneel in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenZ12600docenten
    docenten
    • L.Staes (coördinator)
    Coaching B (sem 2) (0.5 sp.)--Z60381docenten
    docenten
    • L.Staes
    Stage B (sem 2) (7.5 sp.)--Z60382docenten
    docenten
    • L.Staes
    3 sp.Pedagogisch-didactische vorming COptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12608docenten
    docenten
    • L.Staes (coördinator)
    Pedagogisch-didactische vorming C (sem 1) (3 sp.)--Z55122docenten
    docenten
    • L.Staes
    4 sp.FransOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12586docenten
    docenten
    • C.Pardon (coördinator)
    Basiskennis Frans (sem 1) (3 sp.)--Z55084docenten
    docenten
    • C.Pardon
    Didactiek Frans (sem 1) (1 sp.)--Z55085docenten
    docenten
    • C.Pardon
    3 sp.Nederlands BOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12609docenten
    docenten
    • N.Diels (coördinator)
    Nederlands B (sem 1) (3 sp.)--Z55123docenten
    docenten
    • N.Diels
    4 sp.Wiskunde BOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12610docenten
    docenten
    • V.Verhaegen (coördinator)
    Basiskennis wiskunde B (sem 1) (2 sp.)--Z55124docenten
    docenten
    • V.Verhaegen
    Didactiek wiskunde B (sem 1) (2 sp.)--Z55125docenten
    docenten
    • V.Verhaegen
    3 sp.Muzische vorming BOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ12784docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck (coördinator)
    • K.Appeltans
    • W.Van Tornout
    • A.Vanmeerbeeck
    Vaardigheden bewegingsopvoeding Muzische vorming B (sem 1) (1 sp.)--Z55112docenten
    docenten
    • W.Van Tornout
    Vaardigheden Muziek Muzische vorming B (sem 1) (1 sp.)--Z55126docenten
    docenten
    • K.Appeltans
    Geïntegreerd werken muzische vorming B (sem 1) (1 sp.)--Z55128docenten
    docenten
    • A.Vanmeerbeeck
    4 sp.Wetenschap en techniekOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ14343docenten
    docenten
    • G.Hellemans (coördinator)
    • H.Celis
    • G.Hellemans
    Niet-levende natuur (sem 1) (1 sp.)--Z61252docenten
    docenten
    • H.Celis
    Levende natuur (sem 1) (1 sp.)--Z61253docenten
    docenten
    • G.Hellemans
    Onderzoekend leren (sem 1) (1 sp.)--Z61254docenten
    docenten
    • G.Hellemans
    Techniek (sem 1) (1 sp.)--Z61255docenten
    docenten
    • G.Hellemans
    8 sp.Praktijk COptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ14333docenten
    docenten
    • L.Staes (coördinator)
    Coaching C (sem 1) (0.5 sp.)--Z60375docenten
    docenten
    • L.Staes
    Stage C (sem 1) (7.5 sp.)--Z61233docenten
    docenten
    • L.Staes
    5 sp.Eerste leerjaarOptioneel in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenZ14337docenten
    docenten
    • L.Staes (coördinator)
    Stage eerste leerjaar (sem 1) (3.5 sp.)--Z61237docenten
    docenten
    • L.Staes
    Praktijkmodule eerste leerjaar (sem 1) (1 sp.)--Z61238docenten
    docenten
    • L.Staes
    Coaching eerste leerjaar (sem 1) (0.5 sp.)--Z61239docenten
    docenten
    • L.Staes
  • Keuze godsdienst

   Je kiest één van beide pakketten.

  • Extra

   Deze opleidingsonderdelen worden enkel gevolgd door studenten die reeds een bachelordiploma lager onderwijs bezitten en via een creditcontract het traject godsdienst doorlopen.